*Hållbarhetsrapporten är från och med 2021 en del av årsredovisningen.