FAQ – Vanliga frågor och svar

Vår FAQ med ofte stilte spørsmål og svar finner du alltid i den oransje fanen til høyre, uansett hvilken side du besøker på ctek.com. Eller klikk her.
 


1. Kan laderen være tilkoblet batteriet lenge?

Ja. CTEK-ladere er designet for å lade et batteri helt opp, og så automatisk gå over til langtidsvedlikehold.
Før du forlater laderen uten tilsyn, se til at den grønne LED-lampen lyser som tegn på at batteriet er helt oppladet.

 

2. Hvilken lader passer mitt kjøretøy?

Velg hvilken lader du vil bruke ut i fra størrelsen på batteriet.
 Jo flere ampere som leveres av laderen, jo raskere vil batteriet lades opp. Nettsiden forteller deg hvilket område den ideelle batteristørrelsen for hver lader er, i de tekniske spesifikasjonene.

 

3. Kan jeg lade kjøretøyet mitt gjennom 12V kontakten? 

Ja, hvis kontakten din fortsatt er aktivert når tenningen er slått av. 
Se kjøretøyets brukermanual, kontakt din bilforhandler eller test den med en annen enhet som kan lades i sigarettenneren som fungerer på ditt kjøretøy. 

 

4. Kan jeg bruke en mindre eller større lader enn det som anbefales for mitt batteri?

Velg lader ut i fra størrelsen på batteriet.
Om du bruker en lader som er mindre enn anbefalt vil det ta lengre tid, og batterilevetiden og ytelsen vil ikke være optimal. Om batteriet har en Ah rangering som er høyere enn ladegrensen, kan det bety at laderen ikke vil lade opp batteriet ordentlig, og kan til og med føre til utlading.
Om du lader med en større lader enn anbefalt, vil dette resultere i et batteri som ikke er ordentlig oppladet og batterilevetid og ytelse vil ikke være optimal.

 

5. CTEK manualen sier: ”Koble den sorte klemmen til kjøretøyets karosseri bort fra bensinrøret og batteriet".  På bildet ved siden av dette, er den sorte klemmen koblet til batteriets negative pol. Hvilken er korrekt? 

Når du bruker en lader fra CTEK kan du bruke begge tilkoblinger. 

Laderen bør være tilkoblet slik det står i kjøretøyets brukermanual. Hvis det ikke er nen andre anbefalinger i håndboken, skal den negative eller sorte tilkoblingsdelen trygt kobles til karosseriet.

Tilkoblingene på gamle "ikke-smarte" ladere kan gnistre om tilkoblingene kommer i kontakt med hverandre, noe som kan være farlig om det skjer i nærheten av batteriet. For å minimere risiko bør tilkoblingene holdes fra hverandre og den positive tilkoblingspunktet bør være så langt unna det negative tilkoblingspunktet som mulig.

Om kjøretøyet ditt har BMS kan du ikke koble den negative batteripolen. Tilkoblingen må gjøres til jordingspunktet, og om du er i tvil så må du koble til det nærmeste jordingspunktet.

Maljer kan være permanent koblet til batteriet da laderen ikke vanligvis er koblet til maljekabelen under tilkobling, noe som fører til at det ikke er noen risiko. Maljetilkoblingene gir deg også nok tid til å sjekke de riktige festepunktene.

Hvis batteriet er frakoblet eller fjernet fra kjøretøyet kan begge tilkoblinger gjøres direkte til batteriterminalen.

 

6. Kan jeg lade batteriet uten å fjerne det fra kjøretøyet eller åpne lokket?

Det er ingen grunn til å koble fra eller fjerne batteriet fra kjøretøyet - eller å åpne batterilokket - under lading. CTEK-ladere lager ikke gnister, er beskyttet mot reversert polaritet og er elektronisk trygge.

 

7. Laderen min går ikke lenger enn float (det første grønne) nivået. 

Laderen forblir i float vedlikeholdsmodus i 10 dager, som holder batteriet fullt ved å bruke minimalt med spenning.  Etter 10 dager går programmet over til det siste trinnet – pulsnivå– for langtidsvedlikehold. 

 

8. Laderen min blir veldig varm – er dette normalt?

Ja, dette er normalt når laderen jobber hardt i partiladingsfasen.
Varmen genereres under visse omstendigheter, avhengig av hva slags batteri det er som blir ladet. 
Laderen vil ikke nødvendigvis varme seg opp når den lader andre typer batterier.

 

9. Laderen min vil ikke begynne å lade – er den ødelagt? 

CTEK-ladere trenger litt motstandsspenning for å begynne tilførselen av spenning. 
Hvis tilkoblingen mellom laderen og batteriet er dårlig vil ikke ladingen begynne. Hvis batteriet er under 2V, vil ikke ladingen begynne.

 

10. Kan jeg lade lithium batterier med en vanlig CTEK-lader og vanlige batterier med en Lithium lader?

Nei. Lithium batterier trenger en annen type lader enn det bly/syrebatterier gjør. Vi anbefaler ikke å bruke en CTEK lader designet for bly/syrebatterier. 
Lading av bly/syrebatterier med en lithium lader vil ikke gi de beste resultatene og kan ikke anbefales.