Alla CTEK produkter är utformade för säkerhet efter gällande EU-direktiv och standarder.

Nedan finns Declaration of Conformity för CTEKs huvudprodukter. Om du begär en DoC för gamla produkter eller produkter som inte listas nedan, vänligen kontakta oss