Är du intresserad av att köpa våra produkter eller få mer information?

Tack för ditt meddelande. Vi återkopplar så snart vi kan.

Din e-post eller ditt telefonummer är felaktig, en av dem är obligatorisk.

Tack för ditt meddelande. Vi återkopplar så snart vi kan.

Din e-post eller ditt telefonummer är felaktig, en av dem är obligatorisk.

Är du intresserad av att köpa våra produkter eller få mer information?

 

 

 

Hur lastbalansering fungerar

Lastbalansering för elbilar är en viktig komponent i den nya infrastrukturen. Den gör det möjligt för laddstationer att dela på tillgänglig effekt mellan bilar. Detta säkerställer laddning även när många bilar är anslutna samtidigt eller vid begränsad matning/strömförsörjning.

Lastbalansering ger smart laddning, som ställer in och reglerar laddström mellan laddstationer för att maximera effektiviteten samtidigt som man undviker överbelastning eller ökade kostnader för strömförsörjning. Systemet garanterar att en elbil i en familje-, restaurang- eller företagsflotta är förberedd för varje dags bilresa på samma sätt som traditionella bensin- och dieseldrivna fordon. 

Även om effekten på laddningen stundtals måste begränsas, gör systemet det möjligt för fler bilar att byta till eldrift.