Batteriladdning för alla typer av fordon

Vartefter fordonstekniken utvecklas ställs allt högre krav på batteriet. Det har lett till att batteriladdning har blivit en viktig del av bilens underhåll som bör ses som lika viktigt som att kontrollera däcktryck och oljenivå.

Det finns olika typer av batteriladdare tillgängliga, framför allt smarta laddare och linjära laddare. Smarta laddare är dock ett mycket säkrare och effektivare sätt att underhålla batteriet och förlänga dess livslängd.

När ett batteri har nått sin högsta laddningsnivå skickar en linjär laddare bara en in laddningsnivå under en viss tid och stängs sedan av. Den här processen upprepas tills den kopplas bort från batteriet. Med den här batteriladdningsmetoden kan det hända att batteriet överladdas, vilket gör att det torkar ut eller börjar bilda gas, vilket till slut kan förstöra batteriet.

CTEK:s smarta laddare går över till pulsunderhållsladdningsläge när batteriet är fulladdat. En laddare från CTEK har konstant kommunikation med ditt batteri, till skillnad från en del andra laddare som skickar in laddning och gissar vad batteriet behöver. Det gör att laddaren reagerar och laddar endbart vid behov.

I pulsunderhållsladdningsläge får batteriet självurladdas naturligt till en viss nivå innan det laddas helt igen. Det förhindrar inte bara risken för överladdning utan eftersom batteriet förbrukas som vid normal användning förlängs dess livslängd avsevärt.

Hitta rätt batteriladdning för dig

En batteriladdare är inte bara något som ska ta upp en plats i ditt garage eller enbart användas när ditt fordon inte startar. Ta hand om ditt fordons batterie är något du ska göra på samma sätt som du tar hand om övriga delar av ditt fordon. Att ha rätt batteriladdning är till stor hjälp.

Alla batterier måste laddas ibland. I vår omfattande serie med batteriladdare hittar du batteriladdning so passar till inte bara laddning eller konditionering utan också till underhåll, oavsett vilken typ av blysyrabatteri du har. En 12 V batteriladdare uppfyller förmodligen de behov du har och det finns ett flertal att välja bland.

En smart batteriladdare laddar inte bara batteriet, utan den har också andra funktioner. Bland annat att rekonditionera batteriet för att förlänga dess livslängd samt tillse att det är i sitt bästa möjliga skick. Smart batteriladdning med en CTEK-batteriladdare ger ditt batteri ett nytt liv. Om svavel till exempel har lagrats på plattorna som finns inuti batteriet. Trots att det har laddats ur följt av att det använts för sällan eller under för korta resor.