D250TS

Se till att dina 24 V-servicebatterier får en optimal laddning och att förbrukarna levereras snabbt och säkert under körning.

Art. nr: 56-740

Beskrivning


För tunga fordon


D250TS är en snabb, helautomatisk, 4-stegs DC/DC-laddare och batteriseparator för fordon med dubbla 24 V-batteribanker. D250TS är perfekt för bussar och lastbilar, fritidsfordon och båtar. Den levererar 10 A till 24 V-batterier av 28 - 200 Ah med en uteffekt på 12 V för att utjämna startbatteriet och leverera 12 V-utrustning som är ansluten till startbatteriet. D250TS är IP65-klassad för utomhusbruk och är lämplig för alla typer av blybatterier, inklusive Wet, MF, EFB, Ca/Ca, AGM och Gel. Genom att installera D250TS kommer du få tilliten att batterierna alltid har optimal laddspänning.

Funktioner

  • Snabb installationstid till en lägre kostnad
  • Ladd ar automatiskt från alla strömkällor som är anslutna till den
  • Automatisk batteriutjämning av 24 V-system
  • Inspänning, 14 - 30 V DC
  • Uteffekt: 28,8 V/10 A, 14,4/10 A

Teknisk information


Ineffekt
14–30 V
Uteffekt
28.8 V, 10 A
Batterikapacitet
28–200 Ah
Laddningskategori
DC laddning
Backström*
Motsvarande mindre än 1 Ah/månad
Batterispänning
24 V
Batterikemi
Bly-syra
Driftstemperatur
-20 °C till +50 °C
Rippel**
mindre än 4 %
Batterityper
24 V:; WET; MF; Ca/Ca; AGM; GEL
Kapslingsklass
IP65
Garanti
2 år
*) Backström är den ström som tömmer batteriet om laddaren inte är ansluten till elnätet. Laddare från CTEK har mycket låg backström.
**) Laddspänningens och laddströmmens kvalitet är mycket viktig. Högt ström-rippel värmer upp batteriet och gör att den positiva elektroden åldras. Högt spänningsrippel kan skada annan utrustning som är ansluten till batteriet. Batteriladdare från CTEK producerar mycket ren spänning och ström med lågt rippel.
CTEK tillhandahåller en begränsad garanti till produktens ursprungliga köpare. Garantitiden är kopplad till produkten. Garantin kan ej överlåtas. Garantin gäller tillverknings‑ och materialfel. Garantin är förverkad om produkten har hanterats vårdslöst eller reparerats av någon annan än CTEK eller dess auktoriserade representanter. CTEK tillhandahåller inte någon annan garanti än denna begränsade garanti och ansvarar inte för andra kostnader än de ovannämnda, det vill säga inga kostnader för följdskador. CTEK lämnar inga andra garantier än denna.