Starthjälp bil 

- Adaptive Booster, ett bättre alternativ till vanlig starthjälp 

Ibland hamnar vi i en situation där vår bil har ett urladdat batteri. Det betyder att batteriet är helt urladdat eller för urladdat för att kunna starta bilen. I den här situationen letar många efter en starthjälp för en bil för att få batteriet att starta igen.

Även om startkablar eller en starthjälp bil kan få igång batteriet igen, kan det finnas situationer där de kan vara farliga för användaren, batteriet eller fordonselektroniken.

En Adaptive Booster går längre än traditionell starthjälp bil genom att vara det säkraste sättet att ladda upp ett urladdat batteri.

Varför blir batterier urladdade?

Ett urladdat batteri kan bero på flera olika saker. Om ett bilbatteri lämnas utan uppsikt under längre perioder laddas det långsamt ur. I moderna fordon är många elektroniska system igång även när bilen inte är påslagen, vilket gör att batteriet laddas ur ännu snabbare.

Extrema temperaturer kan också påverka batteriets effektivitet och är en annan anledning till att du kan hamna i en situation där du behöver en starthjälp bil. Extrem värme tömmer batteriet snabbare, vilket ökar sannolikheten för att du måste använda en starthjälp bil. Å andra sidan är kallare väder också dåligt för batteriet, eftersom det krävs mer ström från batteriet för att starta bilen.

Det är viktigt att notera att ett starthjälpspaket kan hjälpa dig att komma igång om batteriet är urladdat, men en Adaptive Booster är ett säkrare alternativ för ditt batteri och för din fordonselektronik.

Problem med traditionell starthjälp bil och startkablar

Den traditionella metoden när man vill använda en starthjälp för bil är att använda kablar för att ansluta mellan två batterier. Dessa kablar kallas startkablar och är avsedda att koppla ihop ett laddat batteri från ett donatorfordon med det urladdade batteriet i det fordon som behöver starthjälp för bil. Genom att koppla ihop de två batterierna överför du ström från det givande fordonet till det döda fordonet, samtidigt som du förbigår det urladdade batteriet, för att få igång det döda fordonet. När du har startat fordonet laddar generatorn upp det urladdade batteriet.

Det finns flera problem när det gäller att använda ett annat fordon som starthjälp bil. Om du inte ansluter kablarna ordentligt kan du orsaka en gnista och i värsta fall en brand. Om kablarna ansluts på fel sätt riskerar du att vända batteriets polaritet, vilket kan förstöra bilens elektronik.

Att använda ett annat fordon som starthjälp bil, kan också skada något av de två anslutna fordonen genom så kallad lastdumpning. När de två fordonen ansluts till varandra skapas ett fält av elektromagnetisk energi i kablarna. När du kopplar bort något av fordonen kollapsar det elektromagnetiska fältet, vilket i slutändan skjuter tillbaka energin till det fordon som fortfarande är anslutet. Detta kan orsaka en massiv spänningsökning, som kan spränga fordonets ECU och helt förstöra dess elektroniska system.

Starthjälpspaket har i allmänhet fler inbyggda säkerhetsfunktioner än traditionella startkablar, men eftersom de ofta fungerar på samma sätt har de liknande problem. Förutom att vara potentiellt farliga för användaren eller fordonets elektronik, kan användning av en traditionell starthjälp bil på ett helt korrekt sätt ändå skada fordonets batteri.

Eftersom starthjälp bil går förbi batteriet för att få igång fordonet, fungerar den som en kraftreservoar för fordonet. När starthjälp bil är bortkopplad kommer generatorn i fordonet att upptäcka det tomma batteriet och börja pumpa in elektricitet i en mycket högre takt än vad som är bra för batteriet. Detta genererar värme och i vissa fall kan batteriplattorna inuti batteriet bli så varma att de börjar böjas. Om det händer börjar batteriplattorna gå sönder och skräp faller ner till batteriets botten. Detta skadar batteriet permanent, vilket i slutändan minskar dess kapacitet och livslängd. Till slut behöver batteriet bytas ut, vilket hade kunnat undvikas om det hade laddats ordentligt eller om det hade laddats med en Adaptive Booster.

Varför är en adaptiv booster ett bättre alternativ än en traditionell starthjälp bil?

Istället för att använda ren energi och en stor mängd av den med en traditionell starthjälp bil, kan du arbeta med en adaptiv booster som hjälper till att ladda upp det urladdade batteriet under mycket säkrare förhållanden. Istället för att skjuta iväg stora mängder elektricitet på en gång skickar den adaptiva boostern snabbt men gradvis energi till batteriet tills det finns tillräckligt med ström för att starta fordonet. Den är gnistfri och skyddad mot omvänd polaritet, vilket innebär att den inte utgör någon risk även om du ansluter den felaktigt och genom att driva batteriet till en nivå där det kan starta fordonet, istället för att fungera som en strömreservoar och kringgå batteriet, är det riskfritt för fordonselektroniken och mycket skonsammare för batteriet.

Säg hej då till starthjälp bil och hej till CS FREE!

Även om det bästa sättet att hålla batteriet i toppskick är att ladda det regelbundet förstår vi att du fortfarande kommer att behöva något i nödfall, och vi hjälper dig med vår adaptiva booster CS FREE, som ersätter behovet av en starthjälp bil.

CS FREE laddar inte bara upp ditt urladdade batteri på ett säkert och effektivt sätt vid problem, den tar också ett helhetsgrepp på batterivården genom att förvandlas till en smart batteriladdare och underhållare på 5A när den är ansluten till en strömkälla, så att du kan hålla ditt batteri i toppskick och undvika att det går sönder från första början.

CS FREE hjälper till att hålla ditt 12V litium- eller blybatteri laddat. Den kan också driva batteriet via en nätströmkälla eller alternativa energikällor som en solpanel eller ett separat servicebatteri, så att du kan ladda när du inte är ansluten till elnätet. Laddningen i CS FREE:s interna batteri räcker i upp till ett år, så att den alltid är redo när du behöver den. Det är verkligen ett bärbart alternativ till starthjälp bil och batteriladdare i en och samma enhet!

Alternativ till starthjälp bil, Adaptive Booster | ctek.com