FAQ – Vanliga frågor och svar

Vår FAQ med vanligt förekommande frågor och svar hittar du alltid i den orangefärgade fliken till höger oavsett vilken sida du besöker på ctek.com. 
Klicka här för att öppna FAQ-fliken.
 


  1. Kan jag låta laddaren vara ansluten till batteriet under en längre tid?

Ja. CTEK-laddare är designade för att ladda ett batteri till 100 % och därefter startar underhållsladdningen. Innan du lämnar laddaren oövervakad för en längre tidsperiod ska du se till att batteriet är laddat till 100 %, vilket indikeras av en grön LED-lampa på den övre raden.

 

2. Vilken laddare passar mitt fordon?

Välj laddare efter storleken på batteriet. Ju fler ampere laddaren kan ge, desto snabbare laddas batteriet. På webbsidan anges lämpligt storleksintervall för batteriet för varje laddmodell i den tekniska specifikationen.

 

3. Kan jag ladda mitt batteri via 12-voltsuttaget (cigarettuttaget)? 

Ja, om uttaget fortfarande ger ström när tändningen är av.  Kontrollera fordonsmanualen, kontakta återförsäljaren för fordonet eller prova med en annan produkt som kan anslutas till cigarettuttaget i fordonet. 

 

4. Kan jag använda en mindre eller större laddare än rekommenderat till mitt batteri?

Välj laddare efter storlek på batteriet. Om du laddar med en mindre laddare än rekommenderat tar det längre tid och batteriets livslängd och prestanda kan påverkas. Om batteriet har en Ah-märkning som överskrider laddarens rekommendation kan det innebära att laddaren inte hinner ladda batteriet tillräckligt. Är laddaren alltför liten för batteriet kan laddaren hamna i ERROR mode och lämna batteriet oladdat. Om du laddar med en större laddare än rekommenderat riskerar batteriet att inte laddas och batteriets livslängd och prestanda riskerar att påverkas.

 

5. I CTEK-manualen står det: ”Anslut den svarta klämman till fordonets chassi. Var noga med att hålla laddare och kabel borta från vassa kanter och heta ytor.”  På bilden bredvid är den svarta klämman ansluten till batteriets negativa pol. Vilket är korrekt? 

När du använder en CTEK-laddare kan du använda båda sätten att ansluta.  Laddaren ska anslutas enligt fordonets användarmanual. Om rekommendationer saknas i fordonsmanualen, rekommenderar CTEK att den svarta (negativa) klämman (ringkabelskon) monteras på fordonets chassi. Laddare som inte är gnistfria riskerar att skapa gnistor om den positiva och negativa kontakten berör varandra. En gnista nära batteriet kan vara farligt. Risken minimeras om laddarens positiva och negativa batteri kontakt hålls åtskilda. Är fordonet utrustat med BMS (Battery Management System) måste laddarens negativa (svarta) batterikontakt anslutas till chassi för att BMS ska fungera.  Anslutningarna med öglor ger dig möjlighet att kontrollera att anslutningen är korrekt. Om batteriet tas ut ur fordonet kan båda anslutningssätten användas direkt på batteriets poler.

 

6. Kan jag ladda batteriet utan att ta bort det från fordonet, eller ta bort skyddslocken?

Det finns ingen anledning att koppla loss eller ta bort batteriet från fordonet, eller ta bort skyddslocken, under laddning. CTEK-laddare är gnistsäkra, polvändningsskyddade och elektroniksäkra.

 

7. Min laddare kommer aldrig längre än till float-nivån (den första gröna nivån). 

Laddaren förblir i float-underhållsläge i 10 dagar för att hålla batteriet 100 % fulladdat.  Efter 10 dagar går programmet vidare till den sista fasen – pulsnivå – för långtidsunderhåll. 

 

8. Laddaren blir väldigt varm – är det normalt?

Ja, laddaren blir varm när den jobbar hårt, till exempel om batteriet är väldigt urladdat eller slitet. Laddaren blir inte nödvändigtvis varm när andra typer av batterier laddas.

 

9. Laddaren börjar inte ladda – är den trasig? 

CTEK-laddare behöver en låg motspänning för att börja ladda.  Om kontakten mellan laddaren och batteriet är dålig startas inte laddningen. Om batterispänningen är under 2 V startas inte laddningen.

 

10. Kan jag ladda litiumbatterier med en CTEK-laddare gjord för bly-syrabatterier?

Nej. Litiumbatterier behöver en annan typ av laddare än bly-syrabatterier. Vi rekommenderar inte att du använder en CTEK-laddare som är avsedd för bly-syrabatterier. Att ladda bly-syrabatterier med en laddare för litiumbatterier ger inte önskvärt resultat och kan inte rekommenderas.