FAQ

FAQ

Topp 10 vanliga frågor

 • Allmänt: En CTEK laddare är ju så liten. Hur kan den ladda så snabbt och effektivt, jämfört med vanliga laddare?
  See answer

  CTEKs laddare utnyttjar samma teknik som datorer använder för att hålla ner dimensionerna, få upp effekten och ladda med en välkontrollerad och ”ren” ström. Tillägg, Tänk på hur stor en mobiltelefon var för 15 år sedan, och vad liten den är idag. Och ändå kan den så otroligt mycket mer.

 • Laddarfunktioner: Avsulfatering
  See answer

  Sulfatering är när blysulfat formas på den aktiva ytan på batteriplattorna inuti batteriet. Det har en isolerande effekt, och förhindrar dem att ta emot lanning. Sulfatering är orsaken till 85% av batterifel under garantitiden och förorsakas av underladdning eller helt utebliven laddning, dvs. för låg spänning i batteriet. CTEK- laddare börjar varje laddning med en avsulfateringsfas, gjord för att avlägsna sulfatering och återställa batterikapaciteten.

 • Batterier: CA/CA
  See answer

  Kalcium-Kalcium- batterier är "underhållsfria" batterier, ofta av VRLA- typ. Under tillverkningen utbyts en liten del (ca 2%) av antimonet (Sb) mot Kalcium (Ca). Fördelarna med detta är ett mer robust galler, låga vätskeförluster och längre hållbarhet.

 • Batterier: Kan jag ladda utan att ta ut batteriet från fordonet, eller utan att öppna batterilocken eller -korkarna?
  See answer

  Det finns ingen anledning till att koppla loss eller ta ut batteriet från fordonet medan det laddas, och du behöver inte heller öppna batterilocken eller -korkarna. CTEK:s laddare är gnistsäkra, skyddade mot omvänd polaritet och elektroniskt säkra.

 • Laddarfunktioner: Varför växlar laddaren omedelbart till underhåll utan att batterikapaciteten uppnås?
  See answer

  Batteriets kapacitet är förmodligen delvis förbrukad genom att det inte underhållits korrekt. Batteriets kvarvarande kapacitet är därför lägre än vad som står märkt på batteriet. Resultatet blir att laddaren upplever batteriet som ”litet” och laddningen går därför fort till underhållsladdning.

 • Laddarinställningar: RECOND
  See answer

  Detta läge är till för att återuppliva djupurladdade batterier. Den åtgärdar sulfatering och återställer syraskiktning. Det krävs att användaren manuellt väljer recond-programmet och då infogas ett extra steg i laddcykeln. Laddaren höjer spänningen mot 15.8V för att skapa en kontrollerad gasning i avsikt att blanda om syran fpr att återfå den optimala syrabalansen (syravikten). Recond rekommenderas även för Ca/Ca -batterier.

 • Batterier: WET/ FLOODED
  See answer

  Våta batterier består av en serie negativa och positiva plattor, separatormaterial och en elektrolytlösning som består av ca 65% vatten och 35% svavelsyra. Våta batterier kan vara utrustade med ventiler (för påfyllning) eller förseglade, VRLA- typ.

 • Batterier: Vad händer om jag använder laddaren för större batterier än vad ni rekommenderar?
  See answer

  Om du använder en laddare med mindre kapacitet än rekommenderat tar laddningen längre tid och batteriets livslängd och prestanda blir inte optimala. Om du använder en laddare med större kapacitet än rekommenderat kommer batteriet inte att bli fulladdat och dess livslängd och prestanda blir inte optimala.

 • Laddarinställningar: CA/CA
  See answer

  Detta läge finns på de större proffsladdarna, utvecklat speciellt för Kalscium-Kalcium (Ca/Ca)- batterier. Spänningen i bulkladdningsfasen är höjt till 14.7V, vilket är högre än det normala 14.4V. Dessutom ingår recond-steget automatiskt i Ca-Ca-programmet.

 • Marint: Är primär och sekundär sida galvaniskt skilda åt i era laddare?
  See answer

  Ja, alla CTEKs laddare är galvaniskt frånskilda.

 • SMARTPASS avbryter inte laddningen av målbatteriet även när generatorn eller laddaren på matningsbatteriet har stängts av

  Vid laddning av matningsbatteriet faller spänningen. SMARTPASS avbryter när spänningen har fallit under 12,8 V. Om inga parallella laster är inkopplade kan detta ta en stund.

 • SMARTPASS matar inte förbrukarna från driftbatteriet

  SMARTPASS stänger av matningen till förbrukare när driftbatterispänningen har fallit till 11,5 V. Detta förhindrar skador som uppstår på grund av att batteriet töms för mycket. Driftbatteriet måste laddas för att kunna återta matningen.

 • SMARTPASS startar inte laddningen

  Förklaring: Matningsspänningen måste vara högre än 13,1 V för att laddningen ska kunna starta. Målbatteriets spänning måste också vara högre än 5 V.
  Test: Mät spänningarna och kontrollera att de ligger på minst ovanstående nivåer.

 • SMARTPASS
  Felindikeringslampan lyser, vad har hänt?

  SMARTPASS har upptäckt ett problem. Denna lampa blinkar alltid tillsammans med andra lampor och anger vilket problem som har uppstått.

  Lampa 1 blinkar: Ett problem med startbatteriet har upptäckts. Strömmen till batteriet är för hög eller SMARTPASS är överhettad. Om strömmen är för hög gör SMARTPASS fem försök att ladda batteriet. Om alla fem försöken misslyckas måste SMARTPASS kopplas bort från båda batterierna innan den kan startas igen. Kontrollera i så fall att kablarna inte är kortslutna. Om SMARTPASS överhettats startas laddningen automatiskt igen när temperaturen har gått ner.

  Lampa 2 blinkar: Ett problem med förbrukarmatningen upptäcktes när den är/var ansluten till startbatteriets matning. Strömmen till matningen är för hög eller SMARTPASS är överhettad. Om strömmen är för hög gör SMARTPASS fem försök att ladda batteriet. Om alla fem försöken misslyckas måste SMARTPASS kopplas bort från båda batterierna innan den kan startas igen. Kontrollera i så fall att kablarna inte är kortslutna. Det kan också vara för många förbrukare inkopplade. Om SMARTPASS har överhettats återupptas matningen automatiskt när temperaturen har gått ner igen.

  Lampa 3 blinkar: Ett problem har upptäckts med startbatteriet vid underhållsladdning. Strömmen till batteriet är för hög eller SMARTPASS är överhettad. Om strömmen är för hög gör SMARTPASS fem försök att ladda batteriet. Om alla fem försöken misslyckas måste SMARTPASS kopplas bort från båda batterierna innan den kan startas igen. Kontrollera i så fall att kablarna inte är kortslutna. Om SMARTPASS har överhettats återupptas matningen automatiskt när temperaturen har gått ner igen.

  Lampa 4 blinkar: Ett problem med förbrukarmatningen från startbatteriet har upptäckts. Strömmen till matningen är för hög eller SMARTPASS är överhettad. Om strömmen är för hög gör SMARTPASS fem försök att ladda batteriet. Om alla fem försöken misslyckas måste SMARTPASS kopplas bort från båda batterierna innan den kan startas igen. Kontrollera i så fall att kablarna inte är kortslutna. Det kan också vara för många förbrukare inkopplade. Om SMARTPASS har överhettats återupptas matningen automatiskt när temperaturen har gått ner igen. Det kan också innebära att batterispänningen på startbatteriet är för låg.

  Lamporna 1, 3 och 4 blinkar: Startbatteriets temperatur är för hög. SMARTPASS laddar inte batteriet om temperaturen är högre än 65 °C. Så snart som temperaturen har fallit startas laddningen automatiskt igen.

 • SMARTPASS
  Kan jag använda enbart SMARTPASS utan D250S DUAL?

  Ja, om man inte behöver en laddningsfunktionalitet till servicebatteriet, som D250S Dual kan göra igenom att höja eller sänka spänningen från generatorn, så är SMARTPASS ett bra alternativ för att strömförsörja servicebatteriet, speciellt när man också använder servicebatteriet medan laddning sker (t.ex kylskåp, stereo etc.).

 • SMARTPASS
  Vad betyder lampindikeringarna?  Error lamp
  Power lamp
  1. Service battery charging lamp
  2. Alternator battery consumption
  3. Alternator battery charging lamp
  4. Service battery consumption lamp

 • SMARTPASS
  Varför avbryter inte SMARTPASS laddningen av servicebatteriet trots att generatorn eller laddaren på startbatteriet har stängts av?

  När motorn stängs av, fortsätter SMARTPASS att ladda så länge som spänningen i startbatteriet är högre än 12.8V. På grund av detta kan det dröja en stund innan laddaren avbryter.

  OBS: Detta tömmer inte startbatteriet. Om solpanelen ger effekt laddar den servicebatteriet.

 • SMARTPASS
  Varför blinkar POWER -lampan snabbt?

  SMARTPASS har växlat till strömsparläge på grund av för låg spänning i startbatteriet. Ingen laddare eller generator är påslagen för startbatteriet.

 • SMARTPASS
  Varför lyser POWER -lampan svagt?

  SMARTPASS har växlat till strömsparläge på grund av för låg spänning i startbatteriet. Ingen laddare eller generator är påslagen för startbatteriet.

 • SMARTPASS
  Varför matar inte SMARTPASS vissa förbrukare kopplade till förbrukarutgången?

  SMARTPASS stänger av matningen till förbrukare kopplade till förbrukarutgången när servicebatterispänningen har fallit till 11,5 V. Detta förhindrar skador som uppstår på grund av att batteriet töms för mycket. Servicebatteriet måste laddas för att kunna återta matningen.