FAQ

FAQ

Topp 10 vanliga frågor

 • CT5 TIME TO GO, CT5 TIME TO GO GULF EDITION: Laddaren har gått i felläge. Vad kan ha hänt?
  See answer

  1. Kolla först att laddaren är rätt kopplad, att den positiva klämman (eller ringkabelskon) kopplats på batteries pluspol (eller positiv laddarkontakt) och den negativa klämman (eller ringkabelskon) kopplats mot chassi ( eller negativ laddarkontakt), och inte tvärtom.
  2. Laddaren har stött på problem inuti batteriet. Laddaren gör upprepade försök att gå vidare, men kan den inte, kommer den att ställa sig i felläge. Orsaker kan vara t.ex cellfel, sulfatering eller batteriets förmåga att bibehålla spänning.
  Prova med att starta om programmet genom att trycka på mode-knappen. Felläge kan också indikeras om man har för stora laster kopplade på batteriet, som gör att spänningen sjunker för snabbt. Koppla då bort lasterna och försök på nytt.
  3. Testa laddaren mot ett annat batteri för att utesluta laddarfel.

 • INDICATOR EYELET M8, INDICATOR PANEL 3.3M, INDICATOR EYELET M6, INDICATOR CLAMP, INDICATOR CIG PLUG, CTX INDICATOR PLUG 12V, CTX INDICATOR EYELET M8, INDICATOR PANEL 1.5M: Jag har en INDICATOR ansluten till batteriet i min bil. Den röda lampan blinkar även efter det att jag laddat batteriet fullt. Jag trodde INDICATORn skulle indikera grönt när batteriet är fulladdat?
  See answer

  CTEKs INDICATOR är just det namnet säger; en indikator. Den ger en ögonblicksbild av systemets spänningsnivå och fungerar bäst när batteriet nått en vilonivå. (Det kan ta någon timme efter det att batteriet använts). Så fort man öppnar en bildörr eller vrider på tändningen sjunker batterispänningen tillfälligt och indikatorn visar gult eller till och med rött. För att göra det enklare kan du placera INDICATOR där du ser den utan att behöva låsa upp eller använda spänningen i bilen.

 • CTX BATTERY SENSE: Varför fungerar inte Battery Sense på äldre telefoner?
  See answer

  Bluetooth Low Energy är en relativt ny teknik som inte finns på äldre telefoner. För iOS krävs iPhone 4S eller nyare och iOS 7 eller nyare. För Android krävs version 4.4 (KitKat).

 • CTX BATTERY SENSE: Varför försvinner inte brickan med siffra från Battery Sense-ikonen?
  See answer

  Brickan (iPhone) visar hur många sändare som har status gul eller röd eller inte uppdaterats under 7 dagar. Brickan försvinner när appen har uppdaterats och/eller när laddningsgrad ändrats till grönt.

 • CT5 TIME TO GO, CT5 TIME TO GO GULF EDITION: Varför heter laddaren TIME TO GO?
  See answer

  Den visar hur mycket tid det är kvar tills batteriet är fulladdat.

 • CT5 TIME TO GO, CT5 TIME TO GO GULF EDITION: Jag kan inte garantera att jag är hemma då när laddaren säger att den är redo. Bör jag koppla loss den och ladda när jag är hemma igen?
  See answer

  Nej, du behöver inte vakta laddaren. Den går automatiskt över till underhållsläge och behåller batteriet fulladdat tills du återkommer.
  Om man vill lämna batteriet för långtidsunderhåll, bör man dock försäkra sig om att laddaren klarat av att ladda upp batteriet, och Care- lampan lyser.

 • CT5 TIME TO GO, CT5 TIME TO GO GULF EDITION: Om jag väljer Recond, hur kan jag veta att den är klar?
  See answer

  När laddaren är i ”Care”- läget, är även rekonditionen genomförd. Genom att trycka på mode-knappen och välja ”Recond” aktiveras rekonditioneringen.

 • CT5 START/STOP: Kan jag använda laddaren på vintern? Den har inget vinterläge?
  See answer

  Ja du kan använda laddaren på vintern, den har en inbyggd temperatursensor som reglerar utgående spänning beroende på omgivande temperatur.

 • CT5 START/STOP: Har START/STOP temperaturkompensering?
  See answer

  Ja.

 • M300, M200: Temperaturlampan lyser
  See answer

  Förklaring gällande M200 och M300 inköpta före 2012: Temperatursensorn är trasig. Laddaren fungerar fortfarande, men utan temperaturkompensering.
  Förklaring gällande M200 och M300 inköpta 2012 och senare: Detta är normalt. Tänd lampa anger att temperaturgivaren är aktiverad.