Grön teknik skattereduktion 

NJORD® GO är en godkänd elbilsladdare (EVSE) för bidrag via grön teknik och skattereduktionen fungerar på liknande sätt som med ROT-avdrag. Du som kund får avdraget direkt på fakturan från elektrikern som utför installationen. Som godkänd produkt för bidrag kan du som kund få -50% för produkt och installation med NJORD® GO.

 

På den svenska marknaden levereras NJORD® GO med ett väggfäste som elektrikern installerar. Därför har Skatteverket beslutat att NJORD® GO inte klassas som en mobil laddningspunkt då enheten har ett medföljande väggfäste som ska monteras vid installationstillfället. För att enheten ska vara godkänd för grön teknik måste enheten och installationen utföras av en behörig elektriker och installationen vara komplett utförd med medföljande väggfäste.

Skatteverket ställer inga krav på att ett nytt CEE-uttag ska installeras. Men om ett befintligt uttag redan finns ska elektrikern besikta/godkänna detta uttag som en del av installationen som helhet.

På fakturan som du som kund erhåller skall en rad för produkt och installation framgå tydligt. Du får sedan ett avdrag direkt på fakturan om maximalt 50%.

 

Följande villkor gäller för bidrag avseende produkten NJORD® GO :

  • Väggmontering av laddaren med medföljande väggfäste krävs

  • Väggfästet får inte säljas separat som ett tillbehör, då det hör till NJORD® GO i Sverige

  • Beställning samt installation av laddaren måste göras av behörig elektriker

  • Fakturan skall innehålla en rad avseende både produkt och installation

  • Som kund kan man få bidrag med upp till 50 procent av kostnaden för material och arbete

 

Installationen skall avse:

  • En ägarlägenhet eller ett småhus som ägs av personen som begär bidraget grön teknik skattedreduktion

  • Lägenhet som har upplåtits med bostadsrätt samt innehas av personen som begär bidrag

  • En byggnad under uppförande som ägs av den som begär bidrag/skattereduktion och som när den är uppförd/färdig ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.

  • Installationen får enbart vara hänförlig till kundens, eller kundens förälders, hushåll för att ge rätt till bidrag/skattereduktion.

  • Bidrag via grön teknik ges för installationer som är utförda och betalade tidigast 1 januari 2021.

 

Fakta om grön teknik

Vid installation av så kallad grön teknik kan en skattereduktion erhållas för arbets- och materialkostnaden. Eftersom det är en skattereduktion fungerar det ungefär på samma sätt som med RUT och ROT. Och precis som för ROT och RUT får du ditt avdrag direkt på fakturan som företaget som utför din installation skickar. Företaget begär där efter en utbetalning från Skatteverket.

Skattereduktionen ersätter det statliga bidraget som privatpersoner tidigare kunde ansöka om då solceller, lagring av elenergi från egen produktion och laddningspunkt för elfordon installerats.

Skattereduktion för grön teknik får högst uppgå till 50 000 kronor per person och per år. Om du har rätt till avdraget eller inte är beroende av hur mycket skatt som du tidigare under året betalat in samt om andra avdrag har gjorts.

 

För mer information hänvisas till Skatteverkets hemsida.