För grön teknik skattereduktion avseende NJORD® GO gäller följande villkor: 

  • Väggmontering av laddaren med medföljande väggfäste krävs

  • Väggfästet får inte säljas separat som ett tillbehör, då det hör till NJORD® GO i Sverige

  • Beställning samt installation av laddaren måste göras av behörig elektriker

  • Fakturan skall innehålla en rad avseende både produkt och installation

  • Som kund kan man få bidrag med upp till 50 procent av kostnaden för material och arbete

 

Installationen skall avse:

  • En ägarlägenhet eller ett småhus som ägs av personen som begär bidraget grön teknik skattedreduktion

  • Lägenhet som har upplåtits med bostadsrätt samt innehas av personen som begär bidrag

  • En byggnad under uppförande som ägs av den som begär bidrag/skattereduktion och som när den är uppförd/färdig ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.

  • Installationen måste endast vara hänförlig till den specifika kundens, eller dennes föräldrars, hushåll för att få rätt till skattereduktion/bidrag. 

  • Bidrag för grön teknik skattereduktion ges till installationer som är betalade och utförda tidigast 1 januari 2021. 

 

Fakta om grön teknik skattereduktion

Vid installation av så kallad grön teknik skattereduktion kan en skattereduktion erhållas för arbets- och materialkostnaden. Eftersom det är en skattereduktion fungerar det ungefär på samma sätt som med RUT och ROT. Och precis som för ROT och RUT får du ditt avdrag direkt på fakturan som företaget som utför din installation skickar. Företaget begär där efter en utbetalning från Skatteverket.

Skattereduktionen ersätter det statliga bidraget som privatpersoner tidigare kunde ansöka om då solceller, lagring av elenergi från egen produktion och laddningspunkt för elfordon installerats.

Grön teknik skattereduktion får högst uppgå till 50 000 kronor per person och per år. 
Om du har rättighet till avdrag eller inte beror på hur mycket skatt du tidigare under året har betalat in och om övriga avdrag har gjorts.  

 

För mer information om grön teknik skattereduktion hänvisas till Skatteverkets hemsida.

 

NJORD® GO

NJORD® GO är en elfordonsladdare (EVSE) på 11 kW som ger snabb och pålitlig uppladdning för elfordon. Laddaren används med CTEK-appen för att ge maximal flexibilitet. Med appen fås BLUETOOTH® trådlös Wi-Fi-kontroll- och teknologi över din aktuella och planerade laddning.
CTEK'S NJORD® GO är en säker och hållbar allt-i-ett elfordonsladdare med en typ 2-kontakt och med upp till 11 kW laddkapacitet. En slitstark, fast 1,5 meter lång elkabel samt en laddkabel på 5 meter följer med – enheten kan enkelt anslutas till ett uttag av CEE-modell för att laddas. Elfordensladdarens användargränssnitt visar tydligt laddningsstatus. Med vår kostnadsfria CTEK-app får du fullständig kontroll över din laddning och laddplanering direkt i din IOS- eller androidmobil via Wi-Fi och BLUETOOTH®. Vår NJORD® GO erbjuder laddning på hög effekt även om den omgiven av hög temperatur, med hjälp av den supermoderna kyltekniken som har naturlig konvektionskylning.

NJORD® GO

Snabb, säker laddning för ditt elfordon

Är du intresserad av att köpa våra produkter eller få mer information?

Tack för ditt meddelande. Vi återkopplar så snart vi kan.

Din e-post eller ditt telefonummer är felaktig, en av dem är obligatorisk.

Jag accepterar CTEK’s integritets- och GDPR-policy