Skydda miljön

Vi är engagerade i miljön och vill skydda den för framtida generationer. Därför använder vi allt vårt material och våra resurser på ett ansvarsfullt sätt och försöker minska energiförbrukningen på alla våra anläggningar. 

Vi arbetar hårt för att se till att våra produkter och metoder följer de höga standarderna för miljö, samhälle och styrning. Tillsammans med vår partner Altor strävar vi efter att nå längre än att bara uppfylla kriterierna för att bli en ansvarsfull organisation som främjar en hållbar framtid för alla. 

Miljöpolicy