Parksters partnerskap med CTEK: banbrytande lösningar för laddning av elbilar

Case Study | EV Charging

I det föränderliga landskapet med elbilar har synergin mellan innovativ teknik och hållbar infrastruktur blivit avgörande. Ett bevis på detta är partnerskapet mellan Parkster, en ledande leverantör av parkeringslösningar, och CTEK, kända för sina nyskapande laddlösningar för elbilar. I en exklusiv intervju med Martin Hermansson på Parkster, ser vi hur CTEK:s laddare CHARGESTORM® CONNECTED 2 (CC2) har påverkat utvecklingen av parkeringsplatser och elbilsladdning. 

Parkster, som grundades i Lund för över ett decennium sedan, har fått beröm för sina omfattande parkeringslösningar och sin handlingskraft när det gäller revolutionen inom e-mobilitet. Martin Hermansson formulerar företagets värderingar med några få ord och betonar deras engagemang för att kombinera bekväm parkering med hållbar elbilsladdning. "Det är mycket fördelaktigt för oss att slå samman dessa två tjänster för att förenkla för bilister, och vi strävar efter att utöka tillgången till elbilsladdning till ännu fler platser", säger han och understryker Parksters framåtblickande strategi. 

En central del i Parksters strategi är valet av CTEKs CC2 elbilsladdare, ett beslut som grundar sig i varumärkets goda rykte och överensstämmelse med Parksters kundcentrerade värderingar. Hermansson förklarar: "Vi valde CTEK eftersom det är ett välkänt varumärke och en partner som vi vill samarbeta med", och betonar den avgörande betydelsen av att underlätta sömlösa laddupplevelser för deras kundkrets. 

Effekten av CC2 på Parksters parkeringsplatser och användarupplevelsen för elbilsförare har bara varit positiv. "Vi vill att det ska vara simpelt, bekvämt och smidigt för elbilsförarna", säger Hermansson och betonar den viktiga roll som användarvänlig infrastruktur spelar för att främja en bred användning av elbilar. CC2-laddarens kvalitet och användarvänlighet har framstått som enastående egenskaper, vilket har ökat elbilsförarnas övergripande tillfredsställelse. 

Hermansson reflekterar över Parksters erfarenhet av CC2-laddaren och berömmer dess tillförlitlighet och minimala underhållskrav. Med över 60 laddare i drift i Karlstad har Parkster inte stött på några problem, vilket understryker den sömlösa integrationen och robusta prestandan hos CTEKs lösning. 

Även om Hermansson är medveten om de initiala utmaningarna i alla förändringar och nya lösningar, är han optimistisk när det gäller framtiden för laddning av elbilar. "Inför framtiden tror jag definitivt på elbilsladdning och en utökad laddinfrastruktur", säger han och bekräftar Parksters orubbliga engagemang för att utöka laddinfrastrukturen och främja hållbara mobilitetslösningar. "Partnerskapet med CTEK symboliserar denna delade vision, med båda parter redo att leda innovationer inom parkeringsbranschen". 

CTEKs exceptionella kundservice stärker partnerskapet ytterligare, och Hermansson berömmer deras lyhördhet och effektivitet. "CTEKs support är mycket samarbetsvillig och ger alltid bra service", bekräftar han och understryker den samarbetsanda som ligger till grund för relationen. 

Med CC2-laddaren i spetsen är Parkster redo att omdefiniera ramarna för laddning av elbilar, främja sömlösa, användarcentrerade upplevelser och samtidigt främja hållbar mobilitet. Som Hermansson sammanfattar: "Tillsammans med CTEK vill vi driftsätta så mycket som möjligt och utöka det goda samarbete och partnerskap vi har just nu", vilket symboliserar deras gemensamma engagemang för att bana väg för hållbara och innovativa lösningar inom parkering och elektrisk mobilitet. 

CTEK Parkster Engelska.png