Laddarens funktioner

Laddning är avsedd att regenerera de aktiva materialen, svavelsyra (H2SO4), bly (Pb) och blyoxid (PbO2), från den blysulfat (PbSO4) som bildas vid urladdning (kallas "sulfatering").

Blysulfatet är faktiskt en viktig del i hela processen, men när blysulfatkristallerna blir för stora börjar problemen.

En laddningskurva (eller laddningsalgoritm för att vara mer exakt) beskriver hur batteriet får sin energi under hela laddningsprocessen. DIN-standarden 41773 tillhandahåller riktlinjer för hur denna typ av algoritm måste vara strukturerad.

Det viktigaste är dock kunskaper om hur ett batteri måste hanteras för att säkerställa bästa möjliga skick och sträva efter längsta möjliga användningstid och högsta kapacitet. Det finns ingen universalmetod som löser alla problem på ett optimalt sätt. Själva batteriet kan tillverkas på flera olika sätt. Det är också nödvändigt att se på batteriet och hur det används. Antalet algoritmer är därför enormt. Det är stor skillnad mellan ett modernt primärswitchat flerstegsbatteri och en linjär transformatorladdare, som är den typ man hittar hos biltillbehörsföretag och lågprisbutiker.

Några intressanta detaljer från kurvan:

  • Även om batteriladdaren är märkt med ett högt amperetal mäts detta normalt med ett batteri som är nere på 5–6 V. En mer realistisk siffra är 75 % av den märkta strömstyrkan. Detta sjunker dock snabbt när batteriets spänning stiger.
  • En primärswitchad batteriladdare kan ligga efter i början om man ser till hur mycket energi den förser batteriet med, men den kommer snart ikapp.
  • Den linjära batteriladdaren har problem med att fylla batteriet, även om den ligger på en hög spänning. Batteriladdaren avger då mycket mer värme än ström och det blir inte så mycket mer laddning i batteriet.
  • En batteriladdare som inte kan tillhanda konstant spänning kan inte ladda batteriet helt. Den kommer i stället upp till det område då batteriet bildar gas och förlorar vätska. En tumregel är att 80 % av laddningen sker under den första fasen. Alla enkla reglerade batteriladdare går ner till en lägre spänning efter att 14,4 V har uppnåtts, men sedan kan det ta flera veckor att åstadkomma laddningens sista 20 %.