1. Företagsinformation

Dessa allmänna krav och villkor för försäljning (”Försäljningsvillkoren”) gäller för CTEK AB med registrerad adress Rostugnsvägen 3, 776 70 Vikmanshyttan (Sverige), Org.nr. 556540-3234.

2. Allmänt

Försäljningsvillkoren ska gälla samtlig internetförsäljning av CTEK på webbplatsen ctek.com/se (”Webbplatsen”) till slutkonsumenter, exklusive tillämpningen av andra villkor (t.ex. de villkor som gäller i fysiska butiker).

Försäljningsvillkoren som gäller vid en försäljning är de som är gällande vid den tidpunkt då beställningen läggs.

Kunden bör läsa igenom Försäljningsvillkoren noggrant innan en order placeras. Dessa villkor förklarar för Kunden vilka CTEK är, hur vi levererar våra produkter till Kunden, hur Kunden och CTEK får avsluta eller ändra kontraktet, vad man ska göra om det uppstår problem och annan relevant information. Om Kunden anser att det finns oklarheter i dessa villkor uppmuntras Kunden att kontakta CTEK.

Avvikelser från Försäljningsvillkoren är endast giltiga om båda parterna skriftligen kommer överens.

CTEK förbehåller sig rätten att ändra Försäljningsvillkoren när som helst. De nya villkoren är då giltiga för alla beställningar som görs efter att en sådan förändring har gjorts.

Försäljningsvillkoren finns tillgängliga på Webbplatsen.

Om inget annat framgår utgör den data som är registrerad på Webbplatsen beviset för alla transaktioner mellan CTEK och dess kunder för försäljningar gjorda via Webbplatsen.

3. Beställningsprocess

3.1 Produktval

Samtliga online beställningar ska göras direkt på Webbplatsen.

Kunden väljer produkt(er) genom att trycka på ”Lägg i varukorgen”-knappen.

Kunden kan när som helst se valda produkter i varukorgen. Kunden kan välja mellan de betalmetoder som CTEK tillhandahåller via Klarna Checkout och se eventuella fraktavgifter.

3.2 Registrering av beställningen

Efter att ha valt produkt(er) får Kunden möjligheten att granska beställningens detaljer samt totalbeloppet. Eventuella fel kan då rättas innan beställningen godkänns och genomförs bindande.

Kunden fyller i den information som är nödvändig för att beställningen ska kunna levereras.

Kunden får sedan välja betalningsmetod och fylla i relevant betalningsinformation.

3.3 Slutlig bekräftelse av beställningen

Genom att klicka på ”Slutför köp”-knappen vid slutet av beställningsprocessen accepterar Kunden Försäljningsvillkoren samt CTEKs integritetspolicy (GDPR).

CTEK uppmanar Kunden att läsa både Försäljningsvillkoren och GPDR policy. Efter att Kundens beställning och betalning har bekräftats skickar vi en elektronisk beställningsbekräftelse till den e-postadressen som Kunden har angett. När Kunden mottar beställningsbekräftelsen ingås köpeavtalet slutligt.

Villkoren för en beställning kan ändras till dess att CTEK har bekräftat beställningen.

Alla förändringar som görs i beställningen av Kunden efter eventuella förändringar i CTEKs priser innebär att de nya priserna appliceras automatiskt.

CTEK förbehåller sig rätten att neka beställningar. I sådana fall skickas, istället för en beställningsbekräftelse, ett mail ut till Kundens mailadress som angavs vid beställningen.

4. Ångerrätt

4.1 Rättigheter och tidpunkt vid tillbakadragande

Enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har Kunden rätt att ångra ett köp utan att ange något skäl inom fjorton (14) dagar från det datum då produkten som beställdes på Webbplatsen har mottagits av Kunden.

Om beställningen innehåller flera produkter som ska levereras separat påbörjas ångerfristen för samtliga produkter i beställningen det datum som den sista produkten mottogs.

4.2 Villkor för utövande av ångerrätten

För att utöva ångerrätten måste Kunden underrätta CTEK om att Kunden avser att ångra köpet innan ångerfristen går ut. Kunden rekommenderas att använda sig av någon av följande metoder:

  • Skicka ett klart och tydligt meddelande som uttrycker Kundens avsikt att utnyttja ångerrätten till oss via vårt kontaktformulär
  • För mer information gällande ångerrätten kan Kunden kontakta CTEK’s kundservice genom vårt kontaktformulär

4.3 Retur och återbetalning

Kunden har fjorton (14) dagar på sig att returnera produkten från det datum som Kunden informerar CTEK om avsikten att utnyttja sin ångerrätt. Notera att ångerrätten kan ej hanteras om Kunden skickar tillbaka produkten utan/innan att ha underrättad CTEK om att Kunden avser att ångra köpet.  

Returen sker alltid på Kundens bekostnad, med spårning och på Kundens ansvar till följande adress: CTEK AB, ”Ångerrätt” Industrivägen 24, 776 70 Vikmanshyttan. Returer sker med valfri fraktleverantör dock alltid med spårningstjänst.

För att Kunden ska bli återbetalad måste produkten vara väl emballerad och i sådant skick som rimligen kan förväntas med beaktande av att Kunden bara har rätt att granska produkten på ett sådant sätt som Kunden hade kunnat göra om köpet hade gjorts i en fysisk butik. Tillsammans med produkten ska också fakturan, eller en kopia av fakturan i det fall endast delar av beställningen returneras, inkluderas. CTEK förbehåller sig rätten att reducera återbetalningsbeloppet om serienumret saknas på grund av något Kunden orsakat som inte utlösts av en granskning av produkten på samma sätt som hade kunnat göras i en fysisk butik.

Efter registrering av returen hos CTEK och om CTEK inte har några legala invändningar återbetalar CTEK via Klarna Bank AB det totala beloppet som betalats för den returnerade produkten, inklusive fraktkostnad från CTEK till Kunden (baserat på standardleveransen som CTEK erbjuder) med samma betalningssätt som Kunden använde sig av när Kunden betalade produkten, utan orimlig fördröjning.

CTEK/Klarna Bank AB återbetalar inga ytterligare kostnader som tillkommit på grund av att Kunden valt ett dyrare fraktsätt än den standardleverans som CTEK erbjuder och som angetts som standardleverans i beställningsprocessen.

5. Priser

Kunden faktureras för de priser och i den valuta som indikeras på Webbplatsen och som överenskommits i köpeavtalet.

Om inte annat uttryckligen anges av CTEK vid den tidpunkt som beställningen görs inkluderar priserna moms och förpackningskostnader, exklusive fraktkostnad och CTEK förbehåller sig rätten att välja transportmedel.

6. Produkttillgänglighet

Produkterna och priserna är gällande så länge de finns på Webbplatsen med reservation för lagerstatus.

Misstag eller förändringar kan ske i undantagsfall. ”Finns i lager” status på Webbplatsen är ej garanterad då misstag eller förändringar kan ske i undantagsfall. I de fall som en produkt blir otillgänglig efter att beställningen har lagts blir Kunden informerad via e-post (eller brev om e-postadress inte har angetts) om otillgängligheten av produkten/produkterna och angående leveransen av en delbeställning eller annullering av beställningen.

Om beloppet redan har blivit debiterat kommer Kunden att återbetalas det belopp som Kunden betalade för den otillgängliga produkten inom trettio (30) dagar.

7. Leverans

Produkter som köps på Webbplatsen är bara tillgängliga för leverans till Sverige. Kunden är ansvarig för att uppgifterna som anges vid beställningen stämmer. I de fall som felaktig kontaktinformation har angetts (gäller främst efternamn, förnamn, adress, postnummer, stad, telefonnummer och e-postadress) ska CTEK inte i något fall hållas ansvariga för omöjligheten att leverera beställningen.

Leveransen skickas från vårt centrallager i Gent, Belgien och transporten utförs av DHL Express. Alla våra frakter till konsumenter skickas med tilläggstjänsten GoGreen, vilket betyder att hela frakten är klimatkompenserad. 

Som konsument har du två stycken fraktalternativ:

Fraktsätt Pris ∼Ledtid
Standardfrakt 49:- 4-6 dagar
Expressfrakt* 99:- 2-4 dagar

Fri expressfrakt ordrar över 1299:-*

2-4 dagar

*Observera att expressfrakt inte gäller för produkten CS FREE då dessa beställningar innehåller litiumbatterier och kan endast fraktas med standardfrakt.


Beställningar innan kl. 11:00 lämnas över till DHL samma dag.

Kunden får ett meddelande med 6 valmöjligheter för olika leveranssätt från DHL:

- Leverans till din dörr
- Leverans till alternativadress ex. ditt jobb
- Leverans till grannen
- Utlämningsställe
- Hämtning hos DHL
- Hold for vacation

DHL’s meddelande innehåller även en spårningslänk.

8. Transport – Kvitto

Kunden är ansvarig för att kontrollera att den levererade produkten överensstämmer med beställningen och att emballagets skick är godkänt vid tiden för leverans samt att vidta eventuella åtgärder mot transportören.

I händelse av en skada på produkten måste Kunden:

1. Anmäla skadan på följesedeln som medföljde leveransen;

2. Skicka ett rekommenderat brev till budfirman med mottagningsbevis inom högst tre (3) dagar från leveransdagen; och

3. Samtidigt skicka en kopia av det ovan nämnda brevet och av följesedeln till CTEK på följande adress:
CTEK Rostugnsvägen 3, 776 70 Vikmanhsyttan.

Om Kunden inte vidtar dessa åtgärder kommer CTEK inte att hantera några krav för felaktig eller skadad produkt.

9. Produktens skick

CTEK åtar sig att återbetala eller byta ut en produkt som inte överensstämmer med beställningen. Kunden ska rapportera eventuella påvisbara avvikelser och returnera produkten till CTEK, som kommer att ersätta produkten eller göra en återbetalning enligt överenskommelse med Kunden i respektive ärende. Om den returnerade produkten är ofullständig, nedsmutsad eller skadad kommer den inte att tas emot av CTEK. Returer, byten eller reklamationer av produkter som har köpts på Webbplatsen ska inte begäras och/eller utföras i fysiska butiker.

10. Betalmetoder

Produkten betalas online och kunden väljer bland betalningssätten som erbjuds av tjänsten Klarna Checkout

Betalningen genomförs via Klarna Checkout.

Vid eventuella problem med betalningen har CTEK rätt att stoppa leveransen.

Beställningen kommer att levereras när Kundens betalning har mottagits av Klarna i enlighet med de vanliga leveranstider som anges i punkt 8 i Försäljningsvillkoren.

11. Personuppgiftshantering i samband med betalning

Vänligen notera att CTEK inte behandlar några betalningsuppgifter från dig (t ex kreditkort, bankuppgifter eller andra motsvarande uppgifter) eftersom att betalning sker hos Klarna Bank AB ("Klarna") och via deras betaltjänst Klarna Checkout. Genom att klicka på ["köp"/"fortsätt"][1] godkänner du Klarnas användarvillkor och bekräftar att du läst Klarnas dataskyddspolicy.

12. Äganderättsförbehåll - Risköverföring

CTEK förbehåller sig äganderätten för varje produkt som levereras till dess att fullständig betalning för respektive produkt har gjorts och tagits emot av CTEK. Risken för produkten överförs till Kunden vid den tidpunkt som produkten överlämnas eller accepteras.

Vid utebliven betalning förbehåller CTEK sig rätten att göra anspråk på äganderätt till respektive produkt.

13. Kundrättigheter

13.1 Reklamationsrätt

CTEK garanterar att produkterna överensstämmer med beställningen och är fria från defekter och dolda fel. Varje krav av en kund med anledning av garantin ska skickas till den ovan nämnda adressen.

Kunden har rätt att reklamera beställd produkt enligt de villkor som anges i konsumentköplagen (1990:932) inom en bestämd tidsperiod. Kunden har rätt att göra anspråk om fel på varan inom tre (3) år från leveransen av produkten.

Kunden har rätt att välja mellan avhjälpande av felet och omleverans med förbehåll för skälighetsbedömningen enligt 26 § konsumentköplagen.

CTEK är ansvariga för fel som fanns när köpet gjordes även om felet visar sig först senare. Fel som visar sig inom sex (6) månader efter leverans av produkten anses vara fel som fanns när varan såldes om inte säljaren kan bevisa annat. Efter sex (6) månader övergår bevisbördan till Kunden för att felet var ursprungligt.

Den legala reklamationsrätten gäller utan beaktande av CTEKs garanti.

Om avhjälpande eller omleverans inte är aktuellt eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen kan Kunden kräva prisavdrag, och om felet är av väsentlig betydelse för denne, hävning enligt 28 och 29 §§ konsumentköplagen.

13.2 Garanti

Utöver den ovan nämnda lagstadgade reklamationsrätten omfattas Kunden även av CTEKs frivilliga garanti i enlighet med kraven och villkoren som kan läsas här. Garantin på batteriladdare under 10 Ampère är 5 år. Garanti på accessoarer är 2 år. Garantin täcker inte skador som orsakats av en felaktig hantering av produkten eller en felaktig, olämplig eller orimlig användning av produkten. Skador som orsakats på grund av underhåll eller nedmontering av en person eller fackman som inte har godkänts av CTEK, modifieringar eller förändringar av produkten, skador till följd av en undermålig förpackning när de returnerar produkten eller från en olycka exkluderas också.

Garantin blir automatiskt ogiltig serienumret på produkten har avlägsnats eller raderats. För att dra nytta av CTEKs frivilliga garanti måste Kunden behålla och kunna presentera fakturan för produkten.

Vänligen se CTEK’s produktgaranti för fullständig information om garantin.

14. CTEKs ansvar

14.1 Produktens överensstämmelse med gällande lag

De produkter som erbjuds på Webbplatsen överensstämmer med den svenska lagstiftningen och övriga tillämpliga svenska och internationella regler.

14.2. Omfattningen av CTEKs ansvar

CTEKs ansvar för skador är i princip utesluten förutom i följande fall:

a. förlust eller skada på grund av brott mot en väsentlig avtalsskyldighet. En väsentlig avtalsskyldighet är en sådan skyldighet att avtalet endast vederbörligen och korrekt kan genomföras om skyldigheten är uppfylld och den andra parten i allmänhet kan förlita sig på att den följs, till exempel leverans av en produkt utan defekter. I ett sådant fall skall CTEKs ansvar begränsas till ersättning av förutsebara, typiskt förekommande förluster eller skador,

b. förlust eller skada till följd av ett brott mot en garanti från CTEK,

c. förlust eller skada på grund av avsiktlig eller grov vårdslöshet av CTEK eller av ett juridiskt ombud eller ställföreträdande för CTEK,

d. förlust eller skada som uppstår från skada på liv, kropp eller hälsa på grund av avsiktlig eller grov vårdslöshet av CTEK eller ett juridiskt ombud eller ställföreträdande för CTEK,

e. krav enligt lagstadgat ansvar, i synnerhet inom ramen för den svenska produktansvarslagen (1992:18).

Denna bestämmelse ska inte påverka den rättsliga fördelningen av bevisbördan.

Bilderna av produkterna på Webbplatsen är endast i illustrationssyfte. Även om CTEK har gjort allt för att visa färgerna korrekt kan CTEK inte garantera att en enhets visning av färger reflekterar den exakta färgen på produkterna. Kundens produkt kan variera något från dessa bilder. Paketeringen av produkten kan variera från den som visas på bilder på Webbplatsen. Kunden uppmanas att läsa beskrivningen av varje produkt för att informeras om dess exakta funktioner, teknisk specifikation och kompabilitet. I tveksamma fall eller vid behov av ytterligare information, kontakta CTEKs Kundtjänst via vårt kontaktformulär.                     

CTEK är endast ansvarig för innehållet på de webbsidor som är utformade av CTEK. Vi reserverar oss för eventuella fel i pris- och produktinformation eller i övrigt på websidan. Vid eventuella felaktigheter förbehålls vi rätten att korrigera detta i efterhand. Vi reserverar oss för prisjusteringar, slutförsäljning, lagerdifferenser, tekniska problem, ändringar av tekniska specifikationer och eventuella typografiska fel. Vi förbehåller oss rätten att annullera felaktiga ordrar.

CTEK är aldrig ansvariga för förlust i näringsverksamhet. CTEK levererar endast produkter för internt och privat bruk. Om Kunden använder produkten för kommersiella, affärs- eller återförsäljningsändamål har CTEK inte något ansvar gentemot Kunden för eventuell förlust av vinst, förlust av verksamhet, avbrott i verksamheten eller förlust av affärsmöjlighet.

Hel eller delvis omöjlighet att använda produkten av någon anledning utanför CTEKs kontroll, i synnerhet på grund av utrustningens inkompatibilitet ger inte upphov till någon kompensation, ersättning eller ansvar från CTEK.

14.3 Force majeure

CTEK kan inte hållas ansvariga i fråga om icke-fullgörande av avtalet på grund av en oförutsedd händelse utanför dess kontroll, störning eller fullständig eller partiell strejk, i synnerhet för transport- och/eller kommunikationstjänster, brand eller översvämning.

15. Immaterialrätt

Alla texter, kommentarer, arbete, illustrationer och bilder på Webbplatsen är upphovsrättsligt skyddade.

Kunden får inte ändra papperskopior eller digitala kopior av material som Kunden har skrivit ut eller laddat ner från Webbplatsen på något sätt, och Kunden får inte använda några illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller någon grafik separat från den tillhörande texten. CTEKs status (och eventuella identifierade bidragsgivare) som innehavare av innehållet på Webbplatsen måste alltid respekteras.

Kunden får inte använda någon del av innehållet på Webbplatsen för kommersiella ändamål utan att få en licens för att göra det från CTEK eller CTEKs licensgivare. Om Kunden skriver ut kopior eller laddar ner någon del av Webbplatsen i strid med dessa användarvillkor, kommer Kundens rätt att använda Webbplatsen att upphöra omedelbart och Kunden måste följaktligen på CTEKs begäran returnera eller förstöra alla kopior av material som Kunden har gjort.

16. Personuppgifter

CTEK följer alla tillämpliga lagar om dataskydd som är tillämpliga i Sverige. Se CTEK’s Personuppgiftspolicy för fullständig information om hur CTEK hanterar Kundens personuppgifter.

Webbplatsen är utformad för att förenkla användarupplevelsen för kunderna. Det är främst av den anledningen som cookies används. Se CTEK’s Cookie Policy för ytterligare information om hur CTEK använder cookies.

17. Externa länkar

Webbplatsen kan innehålla externa hyperlänkar som omdirigerar Kunden till andra webbplatser. CTEK har inga åtaganden i förhållande till de företag och webbplatser som kunder kan omdirigeras till via Webbplatsen och kan inte under några omständigheter hållas ansvarig för innehållet, drift, erbjudna tjänster eller tillgång till sådana webbplatser.

Kunden kan vägra cookies genom att ändra sina webbläsarinställningar. Detta kan förändra interaktiva funktioner för de berörda webbplatserna.

18. Säker webbplats

Webbplatsen är en säker webbplats som använder sig av SSL-kryptering.

19. Kundtjänst

För ytterligare upplysningar eller frågor, vänligen kontakta vår kundtjänst via vårt kontaktformulär

20. Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa Försäljningsvillkor, liksom alla beskrivna transaktioner i samband med försäljning av produkter från CTEK till Kunden regleras, tolkas och verkställs i enlighet med svensk rätt.

En eventuell tvist med anledning av detta avtal ska avgöras i svensk allmän domstol.

21. Erbjudanden, rabattkoder och gåvor

Från tid till annan kan det erbjudas kampanjer, gåvor och andra erbjudanden (”Erbjudande”). Sådana Erbjudanden gäller endast under den tid som anges i samband med ett sådant Erbjudande och så länge produkten finns i lager samt på de villkor som anges i samband med Erbjudandet. Erbjudanden kan inte kombineras med andra rabatter om det inte uttryckligen anges på Webbplatsen. Du behöver ange eventuell kod eller på annat sätt aktivera det aktuella Erbjudandet innan du slutför köpet för att kunna ta del av Erbjudandet. Om du returnerar beställda produkter kan det innebära att du inte längre uppfyller de specifika villkoren som gäller för Erbjudandet, vilket kan medföra att du i sådana fall behöver returnera eventuell gåva eller inte längre kan få en viss rabatt. Om du på grund av genomförd retur inte längre uppfyller villkoren för den aktuella gåvan och inte returnerar gåvan kommer vi att räkna av värdet från gåvan innan vi gör din återbetalning. I övrigt gäller dessa Köpvillkor också för Erbjudanden.

21.1. Återkallelse av erbjudande

Vid uppsägning eller återkallande av ett Erbjudande gäller dessa Köpvillkor för de produkter som tidigare var föremål för ett Erbjudande.

21.2. Rabattkoder

Vi kan från tid till annan tillhandahålla rabattkoder till försäljning på ctek.com. En rabattkod till försäljning gäller på alla varor på ctek.com/se (med undantag för köp av presentkort och rabattkoder). Rabattkoden kan inte kombineras med andra koder. Rabattkoden kan endast användas vid ett köptillfälle och är därefter förbrukad. Detta gäller även om du väljer att ångra ditt köp, helt eller delvis - dvs din rabattkod kommer inte att återaktiveras och du kommer inte heller att få en ny rabattkod. Endast en rabattkod kan användas vid varje köptillfälle. Du behöver ange rabattkoden innan du slutför köpet för att rabatten ska tillämpas.

21.3 Missbruk och annan obehörig användning av rabattkod

Vi förbehåller oss rätten att neka utnyttjande av rabattkod om en rabattkod som endast är avsedd för en specifik målgrupp används av en utomstående person som ej är behörig att använda koden. Exempel på en specifik målgrupp med kampanjkod är: klubbar, föreningar eller interna kampanjer för CTEK-anställda. 

22. Allmänt

Om CTEK inte kan upprätthålla någon rättighet enligt detta avtal hindrar detta inte CTEK från att upprätthålla andra rättigheter, eller samma typ av rättigheter vid ett senare tillfälle. Om någon bestämmelse i dessa villkor visar sig vara olaglig, ogiltig eller inte kan verkställas, ska den bestämmelsen anses avskild och giltigheten och verkställbarheten av de resterande bestämmelserna i dessa Försäljningsvillkor ska inte påverkas.

CTEK kan komma att överlåta detta avtal till någon annan. CTEK kan överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till en annan organisation. CTEK kommer alltid att meddela Kunden skriftligen (inklusive email) om detta händer och kommer att se till så att överlåtelsen inte påverkar Kundens rättigheter enligt avtalet.

Detta avtal är ingånget mellan Kunden och CTEK. Ingen tredje part har några rättigheter enligt detta avtal med undantag för någon som Kunden överför sin garanti till (där CTEK kan kräva att den person till vilken garantin överförs ger en rimlig bevisning för att den nya personen nu är ägare till den berörda produkten eller egendomen). Notera dock att reklamationsrätten enligt konsumentköplagen följer den ursprungliga köparen och inte produkten.

Senast uppdaterad: 2023/09/25